طلایه صنعت تابناک

مقاومت

آنچه در این پست میخوانید

مقاومت کربنی جهت ندارد ولی باید مقدار آنها قبل از جاگذاري توسط ،کدهاي رنگی روي مقاومت خوانده شود.


برای تعیین مقدار مقاومت ، حلقه ی طلایی یا نقره ای را سمت راست قرار می دهیم و حلقه ها را از سمت چپ به ترتیب رقم اول ، دوم را از جدول به دست آوریم و به اندازه ی رقم رنگ سوم جلوی آن صفر میگذاریم.

هر رنگ معرف عددی است . این اعداد در جدول روبرو آورده شده است.

پست های مرتبط

مطالعه این پست ها رو از دست ندین!

نظرات

سوالات و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید